Versiondog
     

Ve složitém světě automatizovaných výrobních procesů se používá mnoho různých řídicích systémů, robotů, pohonů a zařízení, které používají různé řídicí a supervizní programy, programovací jazyky, formáty souborů či specifické aplikace.

Protože se používané datové soubory často nahrazují nebo modifikují, potřebují mít uživatelé – podnikoví specialisté zajištující chod řídicích a robotických systémů nebo systémoví integrátoři navrhující a instalující tyto systémy – nástroj, který v těchto změnách zajistí pořádek, neustálý přehled a kontrolu, aby se zabránilo opomenutím, chybám či neoprávněným / nezdokumentovaným změnám programového kódu, a zamezilo se tak narušení hladkého chodu výroby.

Versiondog je softwarový produkt, který pro všechny verze příslušných datových souborů důsledně zajistí:

 • Automatizované archivování všech verzí na jedno centrální místo
 • Dokumentaci změn mezi jednotlivými verzemi
 • Inteligentní porovnávání rozdílů mezi jednotlivými verzemi prostřednictvím Smart Compare
 • Automatické průběžné kontroly programů používaných ve výrobě
 • Automatické průběžné zálohování programů provozovaných ve výrobě
 • Okamžitou dostupnost starších verzí

Unikátní vlastností systému Versiondog je pokročilá metoda porovnávání (Smart Compare) nejčastěji používaných programových souborů v průmyslové automatizaci jako např.:

 • PLC (Siemens SIMATIC, Rockwell RSLogix, Schneider Electric aj.)
 • HMI / SCADA (Wonderware InTouch, Siemens WinCC, WinCC Flexible, ProTool aj.)
 • Roboty (ABB, KUKA, GE-Fanuc, Motoman aj.)
 • NC, CNC, DNC (Sinumerik aj.)
 • Text/ASCII, PDF, binární kód, VisualBasic … aj.

Klíčovou vlastností systému Versiondog jsou automatické průběžné kontroly a zálohy skutečně provozovaných programů ve výrobních zařízeních dle nastaveného časového harmonogramu. Odpovědní pracovníci tak mají pravidelné informace o případných neoprávněných / chybných změnách programového kódu, což umožňuje předcházet finančním ztrátám způsobeným chybnou funkčností výrobních zařízení.

Díky důsledné kontrole, zálohování a dohledatelnosti všech změn (audit trail) podporuje Versiondog podnikové iniciativy řízení kvality pro certifikace typu ISO 900x, GAMP, GMP, FDA 21 CFR 11 nebo VDA 6.4.

Versiondog je softwarový produkt od německé firmy AUVESY (Automated Versioning Systems). Distributorem firmy AUVESY pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.

Brožury ke stažení


Správa verzí
ve výrobním prostředí

(PDF - 3,3 MB)


Správa, kontrola
a zálohování verzí

(PDF - 3,5 MB)


Aktuality

Společnost AUVESY slaví
10 let

Versiondog 5.0

Versiondog 4.0

Podporovaná zařízení Versiondog 4.0+

Versiondog 3.1.0

Versiondog 3.0.3

Versiondog 2.1.1

Produkt Siemens ADDM Client / Server bude nahrazen softwarem Versiondog od firmy AUVESY

Increasing plant and workforce efficiency (článek z časopisu EngineerIT - červen 2010)

     

Versiondog

O produktu Versiondog
Hlavní přínosy pro uživatele
Reference
Vyzkoušejte si Versiondog

Pantek (CS)

Úvodní stránka
Kdo je AUVESY
Kdo je Pantek (CS)
Kontakt